Vyhlášení voleb do AS FPH a AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si upozornit na vyhlášení voleb do Akademického senátu Fakulty podnikohospodářské a stanovení náležitostí pro volby do Akademického senátu VŠE na FPH na funkční období 2024-2027.
Důležité termíny:
  • 13. 3. 2024: Přihlašování kandidátů do voleb do AS FPH i AS VŠE na Fakultě podnikohospodářské.
  • 27. 3. 2024: Volby do AS FPH.
  • Datum a čas voleb do AS VŠE bude stanoven Akademickým senátem VŠE.
Volby proběhnou online formou ve volební aplikaci InSIS.
Ondřej Machek
předseda AS FPH