On-line platforma volby.vse.cz


Cílem této platformy je zejména:

Cílem této platformy je zejména:

 • zvýšit povědomí o demokratických principech v akademickém prostředí,
 • podpořit volební účast studentů i akademických pracovníků ve všech dalších volbách do akademických senátů fakult nebo Akademického senátu VŠE,
 • poskytnout jednotlivým kandidátům nezávislý veřejný prostor pro prezentaci jejich programů a oslovování potenciálních voličů.

Věřím, že větší informovanost o volbách umožní všem studentům i akademickým pracovníkům, aby se mohli aktivně zapojit do voleb jako kandidující i jako voliči.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
rektor VŠE

 1. Proč jste se rozhodl podpořit založení platformy volby.vse.cz

  Samospráva veřejných vysokých škol je založena na samosprávných orgánech – akademických senátech, do kterých volí jak studenti, tak akademičtí pracovníci své zástupce. Rozbor voleb v minulých letech ukázal nízkou volební účast i ochotu kandidovat. To vnímám jako nedostatek, který jsem se rozhodl napravit a z pozice vedení VŠE o volbách mnohem více informovat.

 2. Co si od toho slibujete?

  Chtěl bych, aby se jak studenti, tak akademičtí pracovníci mohli dozvědět o všech volbách, které budou na VŠE probíhat, na jednom místě. Od větší informovanosti a proaktivních kroků vedení VŠE si slibuji, že se voleb bude účastnit více voličů a také, že vzroste počet kandidátů, kteří se budou chtít zapojit do činnosti akademických senátů nebo se budou ucházet o další volené funkce na úrovni fakult nebo celé školy.

 3. V čem je nízká volební účast problematická?

  Volby jsou dle Zákona o vysokých školách a Volebního řádu školy nebo fakulty samozřejmě platné i při jednom odevzdaném hlasu. Ale to není ta správná role voleb. Jejich účelem by měla být diskuse o názorech na další rozvoj školy nebo fakulty, na to kdo je do budoucna povede a kterým směrem. A tady je potřeba vtáhnout do tohoto rozhodování co nejvíce účastníků, a zejména větší počet kandidátů. To zvýší legitimitu, podpoří vlastní volební soutěž a hlavně sílu mandátu vítězů voleb.