On-line platforma volby.vse.cz

Cílem této platformy je zejména:

  • zvýšit povědomí o demokratických principech v akademickém prostředí,
  • podpořit volební účast studentů i akademických pracovníků ve všech dalších volbách do akademických senátů fakult nebo Akademického senátu VŠE,
  • poskytnout jednotlivým kandidátům nezávislý veřejný prostor pro prezentaci jejich programů a oslovování potenciálních voličů.

Věřím, že větší informovanost o volbách umožní všem studentům i akademickým pracovníkům, aby se mohli aktivně zapojit do voleb jako kandidující i jako voliči.

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Rektor VŠE

Rektor VŠE doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. o webu volby.vse.cz


Jak funguje vysokoškolská demokracie

Vysoké školy jsou ze zákona demokratické instituce. Jejich nastavení chrání svobodu vzdělávání, vědeckého bádání a výměny myšlenek. Co se týče praktické aplikace demokracie jsou znalosti aktérů někdy omezené. Studenti většinou neví, že se mohou do rozhodovacích procesů školy zapojit. Proto jsme shrnuli základní principy do krátkého vysvětlovacího videa. Věříme, že po jeho shlédnutí budete mít chuť ovlivnit fungování školy nad rámec navštěvování přednášek a cvičení.

Harmonogram voleb do akademických senátů VŠE
a jednotlivých fakult

Podrobné informace k jednotlivým volbám a kandidátům budou představeny s předstihem.

AS VŠE

AS VŠE

únor 2024


AS FFÚ

AS FFÚ

20. – 22. září. 2022

AS FMV

AS FMV

14. června 2023

AS FIS

AS FIS

Říjen 2023

AS FM

AS FM

Září 2023

AS FPH

AS FPH

Únor 2024

AS NF

AS NF

Únor 2024

Zeptali jsme se studentského senátora AS VŠE Lukáše Hulínského

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky k webu, jeho účelu nebo k volbám na VŠE jako takovým, pojďme se o nich pobavit. Budeme rádi, když nám napíšete a my se s Vámi spojíme. Svoje dotazy směřujte na doc. Ing. Otu Novotného, Ph.D., prorektora pro rozvoj a Corporate Relations.

ota.novotny@vse.cz

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: