Volby v číslech

Rozbor voleb v minulých letech ukázal nízkou volební účast, zejména ve studentské části voleb do akademických senátů. Na této stránce přinášíme informaci o zvolených kandidátech do jednotlivých akademických senátů a počtu hlasů, které v posledních volbách získali. 

Těšíme se, že při další aktualizaci na základě nových výsledků voleb budou tato čísla významně vyšší.

Poznámka: Pro přesnější pochopení a interpretaci výsledků – zejména váhy odevzdaných hlasů – je třeba rozlišit, že volby do akademického senátu jsou rozděleny na kandidáty a voliče z řad akademických pracovníků a kandidáty a voliče z řad studentů a výsledky se zpracovávají samostatně za obě skupiny. Vzhledem k tomu, že akademických pracovníků je řádově méně než studentů, znamená stejný počet získaných hlasů v “akademické” části voleb obvykle významně větší podíl na počtu voličů než v části “studentské”.