Kandidáti na pozici senátorů do AS VŠE

24. dubna
2024

Ve středu 24. dubna od 8:00 do 16:00 proběhnou online volby do akademického senátu VŠE, ve kterých rozhodnete, kteří kandidáti budou vaši fakultu zastupovat v celoškolním senátu v příštím funkčním období 2024/2027. Prohlédněte si medailonky kandidátů z vaší fakulty a zjistěte informace o jejich zkušenostech, vizích a plánech, které by chtěli ve škole realizovat. Váš hlas rozhoduje o budoucím směřování naší univerzity.

Svého favorita podpoříte online hlasováním v Insisu ve středu 24. dubna.

Pavla Bačinová

Pavla Bačinová

Jmenuji se Pavla Bačinová a do Akademického senátu VŠE kandiduji za Fakultu mezinárodních vztahů. V současné době studuji 3. ročník bakalářského stupně, obor Mezinárodní obchod. Již pět semestrů jsem aktivním členem studentského spolku SKOK, kde mám na starost organizaci akcí pro studenty. V minulosti jsem se v rámci SKOKu podílela také na organizaci soutěže High School Business Challenge. Od února 2024 působím jako studentská tajemnice na Fakultě mezinárodních vztahů.

Hlavním cílem mé kandidatury je snaha o posílení hlasu studentů v rámci rozhodování Akademického senátu VŠE a prosazení více otevřených fór pro kolegy, kteří chtějí sdílet své názory, připomínky a nápady na zlepšení akademického prostředí.

Vladimír Barák

Vladimír Barák

Na Katedře hospodářské a sociální politiky usiluji o multidisciplinární přístup k objasnění aktuálních problémů sociální, vzdělávací a zdravotní politiky.
Kandiduji za Národohospodářskou fakultu, která je občas našimi váženými kolegy i kolegyněmi z jiných fakult vnímána jako těžko uchopitelná a pochopitelná. V univerzitním senátu bych rád přispěl k tomu, aby dialog mezi zástupci fakult a vedením univerzity byl tím nástrojem, který povede ke vzájemnému porozumění. Nechci přispívat k prohlubování příkopů, ale k nalézání společných cest a cílů.
Kandiduji s úctou ke kolegům a kolegyním, kterým záleží na dobrém jménu naší univerzity a s úctou k našim studentům a studentkám, protože právě oni nás nejlépe reprezentují i mimo zdi školy. Mým hlavním tématem pro univerzitní i fakultní úroveň je právě podpora studentů a studentek, posilování jejich psychické odolnosti s důrazem na wellbeing. Pevně věřím v to, že tvorbou zdravého a inspirativního prostředí můžeme přispět k tomu, aby naši budoucí absolventi a absolventky byli v životě úspěšní a spokojení.

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Ing. Josef Bič, Ph.D.

Jsem odborným asistentem na Katedře mezinárodních ekonomických vztahů Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE. Mé hlavní odborné zaměření spočívá v otázkách evropské ekonomické integrace, konkrétně v analýze politik EU a hospodářských politik členských států EU.
Rád bych s vámi sdílel svou kandidaturu za Fakultu mezinárodních vztahů do Akademického senátu VŠE. Již čtvrté funkční období jsem aktivním členem tohoto senátu. Během této doby jsem se zejména zapojil do činnosti legislativní komise, kde jsme pečlivě přezkoumávali a předjednávali navrhované předpisy, které následně projednával celý senát.

V nadcházejícím období bych rád přispěl k dosažení těchto tři hlavních priorit:

 • Pokračovat v modernizaci VŠE z hlediska zázemí pro výuku studentů a adekvátních pracovních podmínek zaměstnanců školy.
 • Přispět k transparentnosti a kvalitě rozhodovacích procesů školy.
 • Volit rektora, který bude hájit dobré jméno VŠE a jeho vedení přispěje k vyšší kvalitě celé instituce.

Doufám, že svou odborností a zkušenostmi dokážu přinést konstruktivní přínos do Akademického senátu a pomoci tak k dalšímu rozvoji naší univerzity.

Patricie Dostálová

Patricie Dostálová

Jako studentka 8. semestru bakalářského programu na VŠE jsem se stala senátorkou AS FPH. Díky této roli posiluji propojení mezi velkým a malým senátem, což je klíčové pro efektivní zastupování studentských zájmů. Jsem také jednou z hlavních organizátorů „Narozeniny VŠE“, největšího festivalu na škole; Vánoce pro VŠEchny a místopředsedkyně studentského spolku, kde se věnuji rozvoji školní komunity. Své mezinárodní zkušenosti z Erasmů v Mexico City a Michiganu chci využít k obohacení školního prostředí.

Volební Program:

 • Podpora Studentských Iniciativ: Cílím na posílení studentských spolků a rozvoj kulturních a vzdělávacích projektů.
 • Zavedení Ombudsmana: Chci zajistit ochranu práv všech členů univerzity pomocí nezávislého ombudsmana.
 • Modernizace Školy: Plánuji rozšíření infrastruktury, včetně nové posilovny a modernizace učeben pro dostupnější studium.
Selin Garip

Selin Garip

Jsem studentkou FMV, kde studuji bakalářský obor mezinárodní obchod, a již dva roky aktivně působím ve SKOKu, aktuálně jako prezidentka. Zaměřuji se na přinášení nových příležitostí a akcí na naši fakultu, přičemž se zároveň snažím podporovat a inspirovat své spolužáky v jejich osobním rozvoji. Proaktivním zapojením do fakultních aktivit se snažím přiblížit dění na naší fakultě ostatním studentům. Ráda bych tuto svoji aktivitu rozšířila na celoškolskou úroveň a stala se spojkou mezi studenty a VŠE, proto kandiduji do Akademického senátu.

Moje dva  hlavní body programu jsou, zlepšení komunikace a transparentnosti; Chci prosadit lepší komunikaci mezi studenty, vedením fakulty a Akademickým senátem, aby byly potřeby studentů lépe slyšitelné a rozhodovací procesy transparentnější. A podpora studentské participace; zaměřím se na podporu aktivního zapojení studentů do rozhodovacích procesů na fakultě a ve škole, abychom vytvořili prostředí, ve kterém se mohou studenti lépe angažovat a sdílet své názory.

Kristína Grácová

Kristína Grácová

Moje meno je Kristína Grácová a vo voľbách do akademického senátu VŠE sa uchádzam o hlasy študentov Fakulty mezinárodních vztahů.

Niektorí si ma môžete pamätať ako inštruktorku na seznamovákoch, či spoluorganizátorku 70. narodenín VŠE. Bola som členkou dvoch študentských spolkov, na hokejovej Bitve o Prahu som zastupovala VŠE v organizátorskom tíme a momentálne tvorím súčasť fakultného PR tímu. VŠE mi otvorila dvere k mnohým skvelým skúsenostiam a ja jej to chcem vrátiť tým, že kandidujem na post akademickej senátorky.

V nadväznosti na to: mojím hlavným cieľom je znižovať počet názorov „Mne VŠE nič nedala“. Budem klásť dôraz na zvyšovanie povedomia o možnostiach, ktoré naša univerzita ponúka a zameriavať sa na tie mimo učební. Ďalej pre mňa bude dôležité venovať sa záležitostiam spojeným s bežným životom na VŠE a chcem byť osobou, na ktorú sa budú môcť študenti (nie len FMV) vedieť obrátiť a ktorá bude tlmočiť a riešiť ich nápady a problémy. V neposlednom rade si kladiem za cieľ budovať komunitu a spájať ľudí na škole, aby sme do nej nechodili si „iba“ odsedieť povinné cvičenia či prednášky, ale aby sme vytvárali kontakty, menili ich na vzťahy a navzájom sa inšpirovali. Budem rada, ak 24.4. budete voliť a budem vďačná za každý hlas.

Illia Kaminskyi

Illia Kaminskyi

I am a student in the International Business program applying to the AS of the International Relations faculty. Politics has always been something that I enjoyed because it gave me the opportunity to bring something new and better to society. I am setting my goal to increase the number of events and activities at the university that could be conducted in English. This would provide opportunities for broad intercultural connections and possibilities in the global arena. Besides, I will stand for the idea of deeper implementation of AI into the study process.

Tomáš Kováč

Tomáš Kováč

Moje rozhodnutie kandidovať do Akademického senátu VŠE za Fakultu podnikohospodársku bolo podporené dvoma dôvodmi. Prvým z nich je viera v potrebe viesť dialóg medzi všetkými zainteresovanými stranami školy. Tým druhým dôvodom je samotná rola senátu pri formovaní a implementovaní dlhodobých cieľov na vzdelávací proces a komfort študentov v rámci štúdia.

Aktuálne sa síce nachádzam na výmennom pobyte vo Švajčiarsku, no pred mojim odchodom som pôsobil ako miestopredseda v najstaršom a zároveň v jednom z najväčších spolkov v rámci celej VŠE. To mi umožnilo podieľať sa na organizácií prvých ročníkov veľkých akcií, ako sú Narozeniny VŠE, či Vánoce pro VŠEchny. Okrem toho, v priebehu minulého roka som bol členom pracovnej skupiny projektu UNILEAD II., ktorý sa zameriava na udržateľnosť vysokého školstva. V rámci tohto projektu možno registrovať event SWAP na VŠE.

Záujem o dianie na VŠE a proaktívny prístup chcem znova posunúť o level vyššie a aktívne sa podielať na chode školy.

Barbora Lacková

Barbora Lacková

Som študentka druhého ročníka bakalárskeho štúdia na FPH. S viacerými z vás som sa stretla pri Úvode do štúdia, alebo na DOD. Angažujem sa v mentoringu cez spolok StudujemeFPH, kde prvákom pomáhame v ich študujnom, profesnom a osobnom živote. Mojím hlavným cieľom je zlepšiť komunikáciu medzi študentmi a vedením školy. Chcem, aby náš hlas bol počutý a aby sa naše potreby a nápady stali súčasťou rozhodovacích procesov. Verím, že spoločne môžeme vytvoriť prostredie, ktoré bude podporovať nielen akademický rast, ale aj osobný rozvoj každého z nás.

Alex Mičáň

Alex Mičáň

Volám sa Alex Mičáň a pôsobím na Katedre hospodárskej a sociálnej politiky Národohospodárskej fakulty ako doktorand. Svoju vysokoškolskú minulosť mám spätú aj s Fakultou informatiky a štatistiky či Fakultou medzinárodných vzťahov, ktoré som počas posledných rokov úspešne absolvoval. Pôsobil som v študentských spolkoch, ako napr. 4FIS či Klub cestovatelů VŠE, kde som mal možnosť nadobudnúť skúsenosti ohľadom organizácie menších aj väčších aktivít a komunikácie s externými hosťami či novo prijatými študentmi.

Do Akademického senátu VŠE kandidujem s jasnou víziou tlmočenia názorov študentov pred ostatnými kolegami a prispieť tak k pevnejšej väzbe medzi dianím na senáte a každodenným študentským životom. Kontakt so študentmi chcem viesť ako prostredníctvom organizovaných stretnutí, tak aj priamou komunikáciou so zástupcami Akademického senátu Národohospodárskej fakulty.

Bc. Jiří Mládek

Bc. Jiří Mládek

Jmenuji se Jiří Mládek a kandiduji do celoškolského senátu národohospodářské fakulty, právě studuji pátý ročník inženýrského studia hospodářská politika. V akademické senátu bych se snažil prosadit:

 • Více mikrovlnek do školy i přes požární směrnici
 • Žádná evakuace školy v případě nahlášené bomby
 • Stipendijní podpora ne podle průměru ale podle zásluh studenta
Květa Nevosadová

Květa Nevosadová

Na Národohospodářské fakultě jsem v inženýrském studiu a budu se snažit o pokračování v doktorském programu. Už 5 let organizuji seznamovací kurzy, a jsem tak v neustálém kontaktu se studenty napříč všemi ročníky. Prakticky stále řeším studentské dotazy a problémy. Ve funkci senátorky se hodlám zaměřit na zlepšení studentského prostředí a vztahů s vyučujícími. Chtěla bych se zasadit o podporu nových studentských organizací, a dále pořádat hromadné setkání se studenty, kde bude prostor pro sdílení názorů a podnětů pro další zlepšení. V minulosti jsem se jako senátorka mimo jiné zasadila o to, aby se v prostorách školy více topilo, když se šetřilo na energiích a studenti odcházeli ze školy nemocní. Ráda budu v těchto a dalších záležitostech pokračovat. Přijďte volit!

Jakub Němec

Jakub Němec

Jmenuji se Jakub Němec a rozhodl jsem se kandidovat do Akademického senátu VŠE. Od bakalářského stupně studia se snažím být na škole aktivní a věci zde zlepšovat. V minulosti jsem vedl Klub mladých politologů, v rámci kterého jsem se podílel na pořádání prezidentské debaty a tím pádem rovněž jednal s vedením VŠE o celém procesu akce, jež patřila mezi největší v historii školy.

V AS VŠE se chci zasadit o zlepšení vztahů mezi Národohospodářskou fakultou a vedením VŠE, které jsou momentálně na bodu mrazu. Jako studentský senátor budu chtít v maximální míře fakultě pomoct navrátit její skvělou pověst z minulosti.

Ve volném čase se zajímám o akciové trhy, fotbal a skoky na lyžích. Budu rád, když mě svým hlasem ve volbách podpoříte.

Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Ing. Pavel Potužák, Ph.D.

Na katedře ekonomie Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické vyučuji zejména (středně a) pokročilé kurzy makroekonomie a mikroekonomie v anglickém jazyce. Vedl jsem mnoho bakalářských a diplomových prací, které získaly různá ocenění.

Každý rok připravuji testy a spoluorganizuji Ekonomickou olympiádu pro střední školy. V 8. ročníku se této soutěže účastnilo okolo 30 tisíc studentů v České republice a podle našeho vzoru je pořádána v dalších více než 20 zemí. Mým cílem je pomocí této soutěže a dále přímými přednáškami pro středoškolské studenty a učitele podpořit jejich ekonomickou a finanční gramotnost.

Svůj výzkum jsem v rámci mezinárodních konferencí prezentoval na univerzitách Panthéon-Sorbonne v Paříži, na Univerzitě v Padově, na Univerzitě v Antverpách, na Universidad Complutense de Madrid atd.

Jsem dlouholetým členem The European Society for the History of Economic Thought.

Výběr z publikací:

Potužák, P. (2022) Austrian Theory of Capital and Business Cycle: A Modern Approach, Palgrave Macmillan Cham, Switzerland.
Kniha obdržela Cenu rektora VŠE za prestižní publikaci za rok 2023

Potužák, P. (2018) Price Level Stabilization: Hayek contra Mainstream Economics, Prague Economic Papers, 27(4), 449–478.

Potužák, P. (2016) Může být přirozená úroková míra nulová? Neoklasický přístup. Politická ekonomie, 64(1), 83–108.

Mašek, F., Potužák, P., & Serenini, R. (2024). The economic knowledge of Czech high school students: Analysis of the Economics Olympiad. The Journal of Economic Education, forthcoming

Zde stojím a nemohu jinak.

Here I stand, I can do no other.

Mé hlavní Teze jako kandidáta do Akademického senátu VŠE jsou shrnuty v těchto bodech, o jejichž naplnění budu usilovat:

 1. Obnovit prestiž NF (a) VŠE
 2. Zlepšit vztahy NF s ostatními fakultami a rektorátem VŠE
 3. Otevřít diskuzi o posílení prvků poměrného zastoupení při volbě do akademických senátů s cílem zajistit větší rovnováhu moci a posílit mechanismy proti jejímu možnému zneužití
 4. Otevřít diskuzi o maximálním počtu volebních období děkanů, členů akademických senátů a rektora
 5. Zvýšit náročnost výuky na VŠE
 6. Posílit výuku základů ekonomie, matematiky a statistiky na celé VŠE
 7. Zvýšit počet týdnů přímé výuky zpět na 14
 8. Zkrátit délku zkouškového období a zefektivnit jeho využití
 9. Navýšit podporu workshopů prezentujících vědců z VŠE, z dalších českých univerzit a ze zahraničí
 10. Zvýšit počet kontaktů se zahraničními univerzitami a vědci ekonomického zaměření
 11. Zvýšit intenzitu kontaktů se středními školami
Tomáš Reml

Tomáš Reml

Jsem studentem 2. ročníku NMS na oboru management a v akademické politice nejsem nováčkem. V minulém funkčním období jsem působil v AS FPH a AS VŠE. Mimo to působím i jako delegát VŠE ve Studentské komoře Rady vysokých škol, národní reprezentaci studentů. V neposlední řadě jsem působil jako instruktor na seznamovacích a několika spolcích. Byť to může vypadat, že můj studijní čas se chýlí ke konci, ekonomka mi natolik přirostla k srdci, že bych rád pokračoval v postgraduálním studiu a škole, která mi za uplynulá léta tolik dala, ještě touto formou něco vrátil. Mými prioritami jsou zejména podpora studentských spolků a tradičních akcí naší školy.

Štefan Ulman

Štefan Ulman

Som študentom 2. semestra magisterského študijného programu Medzinárodný obchod na FMV. Som absolventom FIS a na FMV som prešiel lebo viac inklinujem k ekonomike a k obchodu než k IT a nebojím sa zmien. Mám rád šport, hudbu, cestovanie, inšpiratívnych ľudí a inovácie.

Rozhodol som sa kandidovať do senátu a využiť inšpiráciu, ktorú som načerpal na erazme na Örebro University vo Švédsku kde budem do začiatku Júna takže sa vrátim pred začiatkom funkčného obdobia.

Môj program:

 1. Zlepšenie well-beingu študentov – viac pokusov na skúšku, primeranejšie množstvo úkolov, 10min pauza po 45min výuky s cieľom podporiť spoznávanie študentov a zlepšiť koncentráciu na výuku
 2. Podpora študentských spolkov
 3. Väčšia podpora školy pre fakultnú a univerzitnú florbalovú ligu
 4. Podpora budovania ďalších coworkingových priestorov – financovanie napr. formou zbierok/sponzoringu
 5. Zabezpečiť väčšie možnosti v oblasti športu pre študentov  v areáli školy
 6. Dohliadať na financovanie školy
 7. Pravidelná diskusia so študentmi – organizovanie pravidelných stretnutí so študentmi
Ester Valkovičová

Ester Valkovičová

Již působím v AS FPH a rozhodla jsem se z důvodu synergie kandidovat do AS VŠE, abych mohla efektivněji podporovat zájmy studentů a fakulty na školní úrovni. Už od začátku svého studia se aktivně podílím na rozvoji studentských mimoškolních aktivit, jakožto členka dvou studentských spolků, z kterých jsem jednoho předsedkyní. Mnohé z vás jsem provedla jako instruktorka seznamovacími kurzy a jako parťák při Úvodu do studia. A určitě někteří si mě budete pamatovat jako královnu Majálesu. Mým hlavním cílem je zaměřit se na well-being a vytvořit podpůrný systém pro studenty, u kterých se projeví potíže s duševním zdravím (jako deprese, úzkost atd.). Dalšími body, za kterými si stojím je vzdělávání v oblasti AI, modernizace venkovních prostor pro oddech a samostudium a v neposlední řadě podpora studentský spolků a komunit studentů VŠE. Do akademického senátu VŠE kandiduji poprvé a chci přinést svůj proaktivní přístup, spolehlivost a iniciovat diskuse.

Martin Zouhar

Martin Zouhar

Na Národo studuji čtvrtým rokem. Více než dva roky se z pozice místopředsedy na fakultě podílím na řízení Klubu absolventů NF VŠE, jehož prostřednictvím zajišťuji setkání studentů s našimi úspěšnými absolventy a snažím se tak zlepšit jejich kariérní možnosti. Rovněž se účastním Seznamovacích kurzů pro studenty prvního ročníku, kde se jim snažím pomoci při startu jejich studia. Jako senátor chci být otevřen všem připomínkám studentů k dění na fakultě i na VŠE. Chci rovněž dbát na zachování kvalitního studijního prostřední na naší fakultě a kvality našich studijních programů. Přijďte k volbám a dejte mně svůj hlas!